ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่  29 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 18.00 น.

NMJ08492244XX
NMJ08860606XX
NMJ08526296XX
NMJ06443839XX
NMJ09897814XX
NMJ09075870XX
NMJ09158965XX
NMJ06109229XX
NMJ08044924XX
NMJ09996120XX
 
NMJ08458717XX
NMJ08282413XX
NMJ09313839XX
NMJ09366920XX
NMJ08137482XX
NMJ08243557XX
NMJ08139481XX
NMJ09712712XX
NMJ06439603XX
NMJ09583648XX
 
NMJ09359720XX
NMJ09306958XX
NMJ09704144XX
NMJ09562642XX
NMJ09517500XX
NMJ09105676XX
NMJ06494629XX
NMJ09163984XX
NMJ09373043XX
NMJ06223534XX
 แจ้งรับเครดิตก่อน 22.00 น.

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)