ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่ 09 สิงหาคม 2565  เวลา 18.00 น.

NMJ09236082XX
NMJ09267893XX
NMJ09307372XX
NMJ09924622XX
NMJ06307623XX
NMJ09262823XX
NMJ06406806XX
NMJ09174814XX
NMJ08386550XX
NMJ08998194XX

NMJ06555743XX
NMJ08072796XX
NMJ08973728XX
NMJ08521221XX
NMJ09815991XX
NMJ08256090XX
NMJ06559793XX
NMJ09827119XX
NMJ09699764XX
NMJ06157381XX

NMJ06567483XX
NMJ09509451XX
NMJ06123287XX
NMJ08066897XX
NMJ08524607XX
NMJ08278611XX
NMJ06362485XX
NMJ08136711XX
NMJ09683843XX
NMJ08009321XX

รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน 22.00 น.

ประกาศผลครั้งต่อไป 18.00 น.*

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)