ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่ 24 กันยายน  2564 เวลา 18.00 น.

NMJ06194625xx NMJ09551231xx NMJ08047859xx NMJ08759837xx NMJ06317460xx NMJ08308507xx NMJ06536862xx NMJ06549698xx NMJ08002775xx NMJ06548309xx NMJ09100919xx NMJ06453098xx NMJ09629330xx NMJ09464713xx NMJ08859855xx NMJ09864143xx NMJ06142681xx NMJ08497366xx NMJ06460339xx NMJ09816140xx NMJ06543038xx NMJ09294805xx NMJ09889484xx NMJ09460138xx NMJ09606950xx NMJ08994496xx NMJ08225606xx NMJ08114944xx NMJ06341840xx NMJ08580669xx

***ประกาศผลครั้งต่อไป 18.00 น.***

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)