ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่  08  ธันวาคม  2565  เวลา 18.00 น.

NMJ09158965XX
NMJ06540474XX
NMJ09031879XX
NMJ09255889XX
NMJ06443839XX
NMJ08909144XX
NMJ06405104XX
NMJ09291641XX
NMJ09595460XX
NMJ08900410XX

NMJ06569830XX
NMJ09328230XX
NMJ09874644XX
NMJ08089636XX
NMJ06156495XX
NMJ08382428XX
NMJ08998194XX
NMJ08603480XX
NMJ08417440XX
NMJ09887552XX

NMJ09924622XX
NMJ08138148XX
NMJ09186015XX
NMJ08634680XX
NMJ06142058XX
NMJ09996120XX
NMJ09285846XX
NMJ09018869XX
NMJ06379782XX
NMJ06229428XX

รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน 22.00 น.

ประกาศผลครั้งต่อไป 18.00 น.*

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)