ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่  19  มกราคม  2565  เวลา 18.00 น.

NMJ08639783XX
NMJ06117510XX
NMJ08027614XX
NMJ09285846XX
NMJ09145415XX
NMJ09889739XX
NMJ09726251XX
NMJ09943533XX
NMJ09873524XX
NMJ06297298XX
NMJ06540474XX
NMJ09929638XX
NMJ06344149XX
NMJ08431170XX
NMJ09327286XX
NMJ09911054XX
NMJ09709780XX
NMJ08388172XX
NMJ09832484XX
NMJ08551811XX
NMJ09816140XX
NMJ09500492XX
NMJ08884321XX
NMJ09906828XX
NMJ09802402XX
NMJ08070272XX
NMJ06539235XX
NMJ09234753XX
NMJ09451488XX
NMJ06352442XX
รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน 22.00 น.

***ประกาศผลครั้งต่อไป 18.00 น.*

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)