ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่  27 กันยายน 2566  เวลา 18.00 น.

NMJ09889257XX
NMJ08423926XX
NMJ09613134XX
NMJ06119719XX
NMJ08863295XX
NMJ08456848XX
NMJ09075870XX
NMJ09198067XX
NMJ09255889XX
NMJ09343555XX
 
NMJ06396761XX
NMJ09304079XX
NMJ08325219XX
NMJ09520293XX
NMJ06451443XX
NMJ06301227XX
NMJ09290499XX
NMJ09285846XX
NMJ06467019XX
NMJ08255294XX
 
NMJ06494629XX
NMJ09500801XX
NMJ08139481XX
NMJ09441980XX
NMJ09366920XX
NMJ06235073XX
NMJ06359070XX
NMJ09092792XX
NMJ06255780XX
NMJ09970272XX
 
รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน 22.00 น.

ประกาศผลครั้งต่อไป 18.00 น.

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)