ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่  25  พฤษภาคม  2565  เวลา 18.00 น.

NMJ08180380XX
NMJ09709780XX
NMJ08828597XX
NMJ09909646XX
NMJ08605653XX
NMJ06307195XX
NMJ09695651XX
NMJ09449493XX
NMJ08937935XX
NMJ08477985XX
NMJ08210743XX
NMJ08707975XX
NMJ06548309XX
NMJ08371293XX
NMJ08084051XX
NMJ06462998XX
NMJ09698601XX
NMJ09347671XX
NMJ09091529XX
NMJ08258046XX
NMJ06341840XX
NMJ06156020XX
NMJ08050931XX
NMJ06443839XX
NMJ09331882XX
NMJ08998194XX
NMJ09589341XX
NMJ08185906XX
NMJ09315041XX
NMJ08581477XX

รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน 22.00 น.

ประกาศผลครั้งต่อไป 18.00 น.*

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)