ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่ 21 มิถุนายน  2564 เวลา 18.00 น.

NMJ09805472xx
NMJ09718087xx
NMJ06224722xx
NMJ06497387xx
NMJ09504085xx
NMJ09170789xx
NMJ09058269xx
NMJ06105206xx
NMJ06496835xx
NMJ08443228xx
NMJ08400490xx
NMJ08389621xx
NMJ08292554xx
NMJ08964171xx
NMJ09733687xx
NMJ06554828xx
NMJ09715478xx
NMJ09293705xx
NMJ08856906xx
NMJ09921596xx
NMJ09557032xx
NMJ08205068xx
NMJ09804109xx
NMJ09816140xx
NMJ08057409xx
NMJ08020215xx
NMJ09588603xx
NMJ08087270xx
NMJ08080777xx
NMJ06536010xx
รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน 22.00 น.

***ประกาศผลครั้งต่อไป 18.00 น.***

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)