ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่  25  กรกฎาคม  2567  เวลา 18.00 น.

NMJ09889257XX
NMJ09924622XX
NMJ08129011XX
NMJ08105359XX
NMJ08921155XX
NMJ08527914XX
NMJ08524457XX
NMJ09291879XX
NMJ09075870XX
NMJ09144529XX

NMJ09339540XX
NMJ09311748XX
NMJ09269572XX
NMJ09816140XX
NMJ09595460XX
NMJ09625832XX
NMJ08100306XX
NMJ06313104XX
NMJ09883268XX
NMJ08225617XX

NMJ09904710XX
NMJ08875032XX
NMJ06369635XX
NMJ08875032XX
NMJ08371935XX
NMJ06359070XX
NMJ06420113XX
NMJ06325442XX
NMJ09592713XX
NMJ09545635XX

 แจ้งรับเครดิตก่อน 22.00 น.

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)