ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่  20  พฤษภาคม  2567  เวลา 18.00 น.

NMJ08860606XX
NMJ06315163XX
NMJ08129011XX
NMJ08497012XX
NMJ06492820XX
NMJ08527914XX
NMJ06297934XX
NMJ09397359XX
NMJ06535346XX
NMJ09732899XX

NMJ09075870XX
NMJ09347081XX
NMJ06359070XX
NMJ09331754XX
NMJ08242837XX
NMJ08080152XX
NMJ09299685XX
NMJ09092792XX
NMJ09306958XX
NMJ08577974XX

NMJ08180380XX
NMJ09921699XX
NMJ09672998XX
NMJ08115211XX
NMJ09796710XX
NMJ06443839XX
NMJ06152454XX
NMJ09716190XX
NMJ06380740XX
NMJ06494629XX

 แจ้งรับเครดิตก่อน 22.00 น.

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)